Xác minh

Xác minh

Chứng nhận xác

Công cụ tìm kiếm này sẽ cho phép bạn xác minh trạng thái chứng nhận của một cá nhân. Truy vấn sẽ chỉ trả về tên của những người có chứng chỉ ACTIVE.

Tìm kiếm theo Tên

Tìm theo Giấy chứng nhận