Bài tập nhóm chứng

HÀNH ĐỘNG Chứng nhận là vui mừng thông báo chứng nhận tập nhóm mới của chúng tôi.

Khóa học chứng nhận có sẵn với giá khởi điểm là $ 99.95 trong một thời gian giới hạn.


The ACTION Group Fitness Certification will prepare instructors to lead safe and effective group fitness classes. We will discuss strategies to help make your fitness classes special and how to motivate and inspire in a group setting.

Các chủ đề bao gồm:
tùy chọn -Employment
-Cách Đặt định dạng lớp và kết hợp cùng lớp khác nhau
yếu tố cần thiết -Các để giảng dạy và cueing
lựa chọn -Music và tiến độ
các vấn đề pháp lý và -Safety
quần -Special
-Group Cân nhắc giảng viên thể dục và những kỳ vọng
-Cách Để làm sáng lớp học của bạn

Sau khi vượt qua kỳ thi bạn sẽ kiếm được chứng nhận tập nhóm và 0.6 CEUs hướng tái cấp chứng chỉ HÀNH ĐỘNG CPT của bạn.

Khóa học này được cung cấp bởi Chứng nhận HÀNH ĐỘNG. tín chỉ áp dụng để tái chứng nhận yêu cầu loại A. Xem hướng dẫn tái chứng nhận để biết chi tiết.

giá thông thường: $ 149.95

Giá bán: $ 99.95