Bài kiểm tra trực tuyến - Huấn luyện viên cá nhân được chứng nhận (CPT)

Sau khi vượt qua kỳ thi này, bạn sẽ được chứng nhận là huấn luyện viên cá nhân. Một lần thi được bao gồm trong tất cả các gói chứng nhận Basic, Pro và Platinum. Điểm vượt qua là 70%. Nếu bạn không vượt qua, bạn có thể thi lại. Lệ phí thi lại exm là 35 đô la.
Thông tin cho tài khoản mới của bạn trên trang web của chúng tôi
Tên đầy đủ của bạn là cần thiết
Địa chỉ email không hợp lệ hoặc tài khoản đã tồn tại.
Email không khớp
Mật khẩu không thể để trống
Mật khẩu không phù hợp
Xem Lịch
Lĩnh vực này là cần thiết
Lĩnh vực này là cần thiết
Lĩnh vực này là cần thiết
Lĩnh vực này là cần thiết
Lĩnh vực này là cần thiết
Địa chỉ giao hàng
địa chỉ vận chuyển của tôi cũng giống như địa chỉ thanh toán của tôi
Lĩnh vực này là cần thiết
Lĩnh vực này là cần thiết
Lĩnh vực này là cần thiết
Lĩnh vực này là cần thiết
Lĩnh vực này là cần thiết
EU
VAT Nr không được vies đăng ký
Tổng kết

Giá thông thường

$99.00

Giảm giá

$0.00

Thuế

$0.00

Giao Hàng

$0.00

Tổng phí

$99.00

Bằng cách kiểm tra hộp tôi chấp nhận các điều khoản và điều kiện.